น่าประหลาด

ภาษาอังกฤษ


v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าแปลก
คำที่เกี่ยวข้อง: be extraordinary , be unexpected
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย
v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าแปลก
คำที่เกี่ยวข้อง: be extraordinary , be unexpected
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย
v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าแปลก
คำที่เกี่ยวข้อง: be extraordinary , be unexpected
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย

คำที่มี "น่าประหลาด" ในคำ


น่าประหลาดใจ v be amazing
ความหมายเหมือนกับ: น่าฉงน , น่าอัศจรรย์ , น่ามหัศจรรย์ , น่าฉงน , น่าสนเท่ห์

น่าประหลาดใจ adj surprising
ความหมายเหมือนกับ: น่าอัศจรรย์ใจ , น่างงงวย , น่าสงสัย

น่าประหลาดใจ v be surprising
ความหมายเหมือนกับ: น่าอัศจรรย์ใจ , น่างงงวย , น่าสงสัย

น่าประหลาดใจ adj astonishing
ความหมายเหมือนกับ: น่าพิศวง , น่าแปลก , น่ามหัศจรรย์

น่าประหลาดใจ v be astonishing
ความหมายเหมือนกับ: น่าพิศวง , น่าแปลก , น่ามหัศจรรย์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top