น่าประหลาด

ภาษาอังกฤษ


v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าแปลก
คำที่เกี่ยวข้อง: be extraordinary , be unexpected
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย
v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าแปลก
คำที่เกี่ยวข้อง: be extraordinary , be unexpected
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย
v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าแปลก
คำที่เกี่ยวข้อง: be extraordinary , be unexpected
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย