น่านฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n territorial sky
คำอธิบาย: เขตทางอากาศ, พื้นที่ทางอากาศ
หน่วยนับ: น่านฟ้า, เขต
คำที่เกี่ยวข้อง: jurisdictional sky , territorial air space
คำตรงข้าม: น่านน้ำ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินของสหรัฐอเมริกาบินเข้าสู่น่านฟ้าไทยตามกำหนดการ