น่านน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n territorial waters
คำอธิบาย: เขตทางน้ำ, พื้นที่ทางน้ำ
หน่วยนับ: น่านน้ำ, เขต
คำที่เกี่ยวข้อง: jurisdictional waters
คำตรงข้าม: น่านฟ้า
ตัวอย่างประโยค: เรือมาเลเซียล่วงล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทย