น่าทึ่ง

ภาษาอังกฤษ


adj impressive
คำอธิบาย: น่าอัศจรรย์ใจ (ใช้ในทางที่ดี)
ตัวอย่างประโยค: เด็กอายุ 15 ที่ชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์ระดับโลกเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก
v be impressive
คำอธิบาย: รู้สึกว่าน่าสนใจ, น่าอัศจรรย์ใจ (ใช้ในทางที่ดี)
คำที่เกี่ยวข้อง: be eliciting wonder , be surprising
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายคนนั้นน่าทึ่งจริงเพราะกล้ากระโดดลงไปช่วยผู้หญิงตกน้ำ