น่าตื่นตาตื่นใจ

ภาษาอังกฤษ


v be excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ , น่าตื่นเต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: be agitated , be thrilled , be ruffled
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆ
ตัวอย่างประโยค: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก
adj excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ , น่าตื่นเต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: agitated , thrilled , ruffled
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆ