น่าตลก

ภาษาอังกฤษ


v ridicule
ความหมายเหมือนกับ: น่าชวนหัว , น่าขัน , น่าเยาะเย้ย , น่าขบขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: make fun of , deride , taunt
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี