น่าตกใจ

ภาษาอังกฤษ


adj breathtaking
คำที่เกี่ยวข้อง: startling , astounding , astonishing