น่าชื่นชอบ

ภาษาอังกฤษ


adj praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: admirable , laudable , commendable
v be praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: be admirable , be laudable , be commendable
adj lovely
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: pretty , cute , charming
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , น่าชัง , น่ารังเกียจ
v be lovely
ความหมายเหมือนกับ: น่าสมาคม , น่าคบหา , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be nice , be friendly , be charming , be exquisite
คำตรงข้าม: น่ารังเกียจ