น่าชื่นชม

ภาษาอังกฤษ


adj praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชื่นชอบ , น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: admirable , laudable , commendable
v be praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชื่นชอบ , น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: be admirable , be laudable , be commendable
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของท่านผู้นำน่าชื่นชมมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top