น่าชังน้ำหน้า

ภาษาอังกฤษ


v be irritating
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be annoying , be disturbing
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าสนใจ , น่าคบหา
adj annoying
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: unpleasant , disagreeable , offensive
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าสนใจ , น่าคบหา