น่าชวนหัว

ภาษาอังกฤษ


adj funny
ความหมายเหมือนกับ: น่าขำ , น่าหัวเราะ , น่าขำขัน , ตลก
คำที่เกี่ยวข้อง: amusing , humorous
คำตรงข้าม: น่าเศร้า
v amuse
ความหมายเหมือนกับ: น่าขำ , น่าหัวเราะ , น่าขำขัน , ตลก
คำที่เกี่ยวข้อง: entertain , make laugh
คำตรงข้าม: น่าเศร้า
v ridicule
ความหมายเหมือนกับ: น่าขัน , น่าเยาะเย้ย , น่าตลก , น่าขบขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: make fun of , deride , taunt
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี