น่าชมเชย

ภาษาอังกฤษ


adj admirable
คำอธิบาย: ควรยกย่องสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: น่าสรรเสริญ , น่าชื่นชม , น่ายกย่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: praiseworthy
คำตรงข้าม: น่าดูถูก , น่าดูหมิ่น , น่าเหยียดหยาม