น่าชม

ภาษาอังกฤษ


v be attractive
ความหมายเหมือนกับ: น่าดูน่าชม , น่ามอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be remarkable , be pleasant to look at , be worthy of looking at
ตัวอย่างประโยค: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน