น่าฉงนฉงาย

ภาษาอังกฤษ


adj strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาด , น่าพิลึก , น่ามหัศจรรย์ , น่าพิศวง
คำที่เกี่ยวข้อง: odd , queer , freakish
v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาด , น่าพิลึก , น่ามหัศจรรย์ , น่าพิศวง
คำที่เกี่ยวข้อง: be surprising