น่าฉงน

ภาษาอังกฤษ


v be doubtful
ความหมายเหมือนกับ: น่าสงสัย , น่าประหลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: be perplexed , be dubious , be uncertain
v be amazing
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาดใจ , น่าอัศจรรย์ , น่ามหัศจรรย์ , น่าฉงน , น่าสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: be astonishing , wonder , be surprising
v be amazing
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาดใจ , น่าฉงน , น่าอัศจรรย์ , น่ามหัศจรรย์ , น่าสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: be astonishing , wonder , be surprising