น่าจะเป็น

ภาษาอังกฤษ


v be probable
คำที่เกี่ยวข้อง: be likely , ought to be , should be
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่เหล่านี้มั่นใจว่าไม้สัก 13,215 ท่อนนี้น่าจะเป็นไม้ที่ได้มาโดยมิชอบจึงทำการยึดไว้
v be probable
คำที่เกี่ยวข้อง: be likely , ought to be , should be
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่เหล่านี้มั่นใจว่าไม้สัก 13,215 ท่อนนี้น่าจะเป็นไม้ที่ได้มาโดยมิชอบจึงทำการยึดไว้
v be probable
คำที่เกี่ยวข้อง: be likely , ought to be , should be
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่เหล่านี้มั่นใจว่าไม้สัก 13,215 ท่อนนี้น่าจะเป็นไม้ที่ได้มาโดยมิชอบจึงทำการยึดไว้