น่าจะ

ภาษาอังกฤษ


aux had better
คำอธิบาย: คำช่วยกริยามีความหมายว่าชอบควรที่จะทำ
ความหมายเหมือนกับ: ควรจะ , ควร , จำต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: should be
ตัวอย่างประโยค: นพน่าจะเห็นด้วยกับความคิดของพวกเรา