น่างงงวย

ภาษาอังกฤษ


adj surprising
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาดใจ , น่าอัศจรรย์ใจ , น่าสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: amazing , astonishing , wonderful
v be surprising
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาดใจ , น่าอัศจรรย์ใจ , น่าสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be astonishing , be amazing