น่าคร้ามเกรง

ภาษาอังกฤษ


v terrify
ความหมายเหมือนกับ: น่านับถือ , น่ายำเกรง , น่าเคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง: fill with terror , frighten greatly , alarm , owe
adj imposing (e.g. personage)
ความหมายเหมือนกับ: น่ายำเกรง
คำที่เกี่ยวข้อง: dignified , prestigious