น่าคบหา

ภาษาอังกฤษ


adj likable
ความหมายเหมือนกับ: น่าคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: likeable , agreeable and attractive , enjoyable
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
adj likable
ความหมายเหมือนกับ: น่าคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: likeable , agreeable and attractive , enjoyable
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
adj likable
ความหมายเหมือนกับ: น่าคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: likeable , agreeable and attractive , enjoyable
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน