น่าขายหน้า

ภาษาอังกฤษ


v be shameful
ความหมายเหมือนกับ: น่าอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be disgraceful , be embarrassing , be humiliating
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาทำให้น่าขายหน้า