น่าขัน

ภาษาอังกฤษ


adj funny
คำอธิบาย: ที่ทำให้รู้สึกอยากหัวเราะ, เรื่องตลก
ความหมายเหมือนกับ: น่าขำ , น่าหัวเราะ , น่าขำขัน , น่าชวนหัว , ตลก
คำที่เกี่ยวข้อง: amusing , humorous
คำตรงข้าม: น่าเศร้า
ตัวอย่างประโยค: ฟังที่เขาพูดแล้วเป็นเรื่องน่าขันที่เด็กแต่งขึ้นมากกว่าเรื่องจริง
adj ridiculous
คำอธิบาย: เป็นเรื่องที่ดูไม่เข้าท่า
ความหมายเหมือนกับ: น่าหัวเราะเยาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: nonsensical , absurd
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม
ตัวอย่างประโยค: กิจที่จะไปจับผีกันนั้นเป็นเรื่องน่าขันไร้สาระที่สุด
v amuse
คำอธิบาย: ทำให้รู้สึกอยากหัวเราะ
ความหมายเหมือนกับ: น่าขำ , น่าหัวเราะ , น่าขำขัน , น่าชวนหัว , ตลก
คำที่เกี่ยวข้อง: entertain , make laugh
คำตรงข้าม: น่าเศร้า
ตัวอย่างประโยค: ท่าทางเงอะงะของลุงแช่มน่าขันที่สุด
v ridicule
ความหมายเหมือนกับ: น่าหัวเราะเยาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: mock , deride , taunt
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม
ตัวอย่างประโยค: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด