น่าขยะแขยง

ภาษาอังกฤษ


adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าเกลียดน่ากลัว , น่าแขยง
คำที่เกี่ยวข้อง: loathsome , repulsive
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าชื่นชม , น่ารักใคร่
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวเอามือควานลงไปในบ่ออันน่าขยะแขยงอย่างรวดเร็ว
v be disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าเกลียดน่ากลัว , แขยง
คำที่เกี่ยวข้อง: be repulsive , be offensive , be detestable , be nauseous
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าชื่นชม , น่ารักใคร่
ตัวอย่างประโยค: ศพเหล่านี้น่าขยะแขยงมาก เห็นแล้วอยากจะอาเจียน