น่าขบขัน

ภาษาอังกฤษ


v be comic
ความหมายเหมือนกับ: ตลก , น่าหัวเราะ , น่าขำ
คำที่เกี่ยวข้อง: be funny , be comical , be amusing , be humourous
คำตรงข้าม: น่าเศร้า
ตัวอย่างประโยค: ละครของเขาน่าขบขันเหลือเกิน