น่าขนพองสยองเกล้า

ภาษาอังกฤษ


adj dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , น่าขนลุก , น่าพรั่นพรึง , สยองขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: awful , scary , terrible , frightening
v be dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , น่าขนลุก , น่าพรั่นพรึง , สยองขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be awful , be scary , be terrible , be frightening