น่ากิน

ภาษาอังกฤษ


v be appetizing
คำอธิบาย: มีลักษณะชวนให้กิน
ความหมายเหมือนกับ: น่ารับประทาน , น่าลิ้มลอง , น่าอร่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be palatable , be tasty , be flavorful
คำตรงข้าม: น่าขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค: ของแต่ละอย่างในงานเลี้ยงน่ากินทั้งนั้นเลย