น่ากังขา

ภาษาอังกฤษ


v be suspicious
ความหมายเหมือนกับ: น่าแคลงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be doubtful , be questionable
คำตรงข้าม: น่าไว้วางใจ , น่าเชื่อถือ
adj suspicious
ความหมายเหมือนกับ: น่าแคลงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: doubtful , questionable
คำตรงข้าม: น่าไว้วางใจ , น่าเชื่อถือ