น่ากลัว

ภาษาอังกฤษ


adv perhaps
ความหมายเหมือนกับ: สงสัย , บางที , เห็นที
คำที่เกี่ยวข้อง: doubtfully , suspiciously , conceivably , possibly , reasonably
ตัวอย่างประโยค: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
adj frightful
คำที่เกี่ยวข้อง: scary , horrible , calamitous , shocking , terrible , horrendous
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี