น่ากลัว

ภาษาอังกฤษ


adv perhaps
ความหมายเหมือนกับ: สงสัย , บางที , เห็นที
คำที่เกี่ยวข้อง: doubtfully , suspiciously , conceivably , possibly , reasonably
ตัวอย่างประโยค: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
adj frightful
คำที่เกี่ยวข้อง: scary , horrible , calamitous , shocking , terrible , horrendous
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี

คำที่มี "น่ากลัว" ในคำ


น่าเกลียดน่ากลัว v frighten
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , น่าขยะแขยง , น่ากลัว
คำตรงข้าม: น่ารัก , สวย
ตัวอย่างประโยค: ชาวทมิฬยิ้มง่ายและบริสุทธิ์ ไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนความหมายในภาษาไทย

น่าเกลียดน่ากลัว adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , น่าขยะแขยง , น่ากลัว
คำตรงข้าม: น่ารัก , สวยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top