น่อง

ภาษาอังกฤษ


n calf
คำอธิบาย: กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง
หน่วยนับ: น่อง, ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: calf of the leg
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกหมากัดที่น่องเป็นรอยเขี้ยวเลย