น่วม

ภาษาอังกฤษ


v soften
คำอธิบาย: อ่อนนุ่มจนเกือบเหลว
คำที่เกี่ยวข้อง: be pliable , be yielding , be soft , be squashy
ตัวอย่างประโยค: งูเหลือมโดนทุบจนตัวน่วมไปหมด