นู้น

ภาษาอังกฤษ


adv yonder
คำอธิบาย: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
ความหมายเหมือนกับ: นู่น , โน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: that , there over there , over yonder