นู่น

ภาษาอังกฤษ


adv over there
คำอธิบาย: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
ความหมายเหมือนกับ: นู้น , โน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: over yonder , that , there over there
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินมานู่นแล้ว เลิกนินทาเขาเสียที