นุ่มฟ่าม

ภาษาอังกฤษ


adj fluffy
ความหมายเหมือนกับ: ฟุ , ฟ่าม
คำที่เกี่ยวข้อง: spongy , loose