นุ่มนวล

ภาษาอังกฤษ


adj gentle
คำที่เกี่ยวข้อง: delicate , graceful , mild
คำตรงข้าม: แข็งกระด้าง
ตัวอย่างประโยค: ลักษณะสำคัญของปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์คือใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลเป็นหลัก
v be gentle
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนหวาน , อ่อนโยน , ละมุนละไม
คำที่เกี่ยวข้อง: be delicate , be graceful
คำตรงข้าม: แข็งกระด้าง
ตัวอย่างประโยค: น้ำเสียงของเขานุ่มนวลเมื่อพูดถึงความหลังอันแสนสุข