นุ่ม

ภาษาอังกฤษ


adj soft
คำที่เกี่ยวข้อง: smooth
คำตรงข้าม: แข็ง , แข็งกระด้าง
adj soft
ความหมายเหมือนกับ: อ่อน , อ่อนนิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: smooth , delicate
v be soft
ความหมายเหมือนกับ: นุ่มนวล , ละมุนละไม
คำที่เกี่ยวข้อง: be delicate , be fragile
คำตรงข้าม: แข็ง , กระด้าง , ไม่อ่อนโยน