นุ่งห่ม

ภาษาอังกฤษ


v put on
คำที่เกี่ยวข้อง: wear