นุง

ภาษาอังกฤษ


v disorder
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่ง , นุงนัง
คำที่เกี่ยวข้อง: jumble , confuse