นึกไม่ออก

ภาษาอังกฤษ


v disremember
ความหมายเหมือนกับ: จำไม่ได้ , คิดไม่ออก
คำที่เกี่ยวข้อง: forget , be unable to remember
คำตรงข้าม: นึกได้ , จำได้ , นึกออก
ตัวอย่างประโยค: เขานึกไม่ออกว่าเคยพบเธอที่ไหนมาก่อน