นึกไม่ถึง

ภาษาอังกฤษ


v be unexpected
ความหมายเหมือนกับ: คิดไม่ถึง
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจนึกไม่ถึงว่าผู้ร้ายจะใช้สถานที่แบบนี้เป็นที่หลบซ่อนตัว