นึกได้

ภาษาอังกฤษ


v recall
ความหมายเหมือนกับ: จำได้ , นึกออก
คำที่เกี่ยวข้อง: remember , recollect , bring to mind , bring back
ตัวอย่างประโยค: เธอนึกได้ว่าเธอยังไม่ได้ซื้อของตามที่แม่สั่งเลย