นึกในใจ

ภาษาอังกฤษ


v imagine
ความหมายเหมือนกับ: คิดในใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: picture in mind , conceive in the mind
ตัวอย่างประโยค: ผมนึกในใจว่าโชคดีที่ขึ้นรถได้ก่อนฝนจะหล่นลงมา