นึกออก

ภาษาอังกฤษ


v recall
ความหมายเหมือนกับ: นึกได้ , คิดได้ , จำได้
คำที่เกี่ยวข้อง: recollect , remember , recognize
ตัวอย่างประโยค: เขาเพิ่งนึกออกว่าเขาเคยมาที่นี่กับใครเมื่อ 10 ปีก่อน