นึกระแวง

ภาษาอังกฤษ


v be doubtful
ความหมายเหมือนกับ: กริ่งใจ , นึกแคลง , นึกสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be suspicious , suspect