นึกภาพ

ภาษาอังกฤษ


v imagine
ความหมายเหมือนกับ: จินตนาการ
คำที่เกี่ยวข้อง: fancy , visualize , envisage