นึกถึง

ภาษาอังกฤษ


v think of
ความหมายเหมือนกับ: คิดถึง , ระลึกถึง , รำลึกถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: remember , regard
ตัวอย่างประโยค: ฉันอาจจะนึกถึงแฟนเก่า แต่ความรู้สึกก็ไม่วาบหวามใจเหมือนแต่ก่อน
v think of
ความหมายเหมือนกับ: นึกไปถึง , คิดถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: call to mind
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพูดถึงจอภาพวีจีเอส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่จอภาพแบบวีจีเอคัลเลอร์เท่านั้น

คำที่มี "นึกถึง" ในคำ


การนึกถึง n recall
ความหมายเหมือนกับ: การระลึก , การคิดถึง

การนึกถึง n recall
ความหมายเหมือนกับ: การระลึกถึง , การคิดถึง

การนึกถึง n miss
ความหมายเหมือนกับ: ความระลึกถึง , ความนึกถึง

ความนึกถึง n miss
ความหมายเหมือนกับ: การนึกถึง , ความระลึกถึงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top