นึกตรอง

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา , ทบทวน
คำที่เกี่ยวข้อง: contemplate , think of , mediate