นึกคิด

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: คิด , ใคร่ครวญ , พิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: think out , reason about , ponder
ตัวอย่างประโยค: คนเราควรจะนึกคิดได้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ