นึก

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: คิด , ตรึกตรอง , ครุ่นคิด , ขบคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: think , bring to mind
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องนึกให้ดีๆ ว่าครอบครัวให้อะไรกับเธอบ้าง