นี้แหละ

ภาษาอังกฤษ


det this
คำตรงข้าม: นั้นแหละ
ตัวอย่างประโยค: บทจะอารมณ์ดีแม่ก็พูดเพราะๆ ได้อย่างนี้แหละ