นี้

ภาษาอังกฤษ


det here
คำที่เกี่ยวข้อง: this place